Patakaran sa pag-refund

Dahil ang Website ay nag-aalok ng hindi nasasalat, hindi maibabalik na kalakal hindi kami nagbibigay ng mga refund pagkatapos na mabili ang produkto, na kinikilala mo bago bumili ng anumang produkto sa Website.

Maaari ka ring mag-sign up para sa isang libreng ganap na paggana ng DEMO at subukan ang serbisyo bago bumili.

Nakikipag-ugnay sa amin

Kung nais mong makipag-ugnay sa amin tungkol sa anumang bagay na nauugnay sa Patakaran sa Refund na ito, maaari kang magpadala ng isang email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ang dokumentong ito ay huling na-update noong Abril 22, 2021