Mga tuntunin at kundisyon

Itinatakda ng mga tuntunin at kundisyon na ito ("Kasunduan") ang mga pangkalahatang tuntunin at kundisyon ng iyong paggamit ng aming website ("Website" o "Serbisyo") at alinman sa mga kaugnay na produkto at serbisyo (sama-sama, "Mga Serbisyo"). Ang Kasunduang ito ay ligal na nagbubuklod sa pagitan mo ("Gumagamit", "ikaw" o "iyong") at ang operator ng Website na ito ("Operator", "kami", "kami" o "aming"). Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng Website at Mga Serbisyo, kinikilala mo na nabasa mo, naintindihan, at sumasang-ayon na ikaw ay malagay sa mga tuntunin ng Kasunduang ito. Kung pumapasok ka sa Kasunduang ito sa ngalan ng isang negosyo o iba pang ligal na entity, kinakatawan mo na mayroon kang awtoridad na magbuklod ng nasabing entity sa Kasunduang ito, kung saan ang mga term na "Gumagamit", "ikaw" o "iyong" ay tumutukoy sa nasabing entity. Kung wala kang naturang awtoridad, o kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, hindi mo dapat tanggapin ang Kasunduang ito at maaaring hindi ma-access at gamitin ang Website at Mga Serbisyo. Kinikilala mo na ang Kasunduang ito ay isang kontrata sa pagitan mo at ng Operator, kahit na ito ay elektronik at hindi mo pisikal na nilagdaan, at pinamamahalaan nito ang iyong paggamit ng Website at Mga Serbisyo.

Mga account at pagiging miyembro

Dapat ay hindi bababa sa 21 taong gulang ang iyong edad upang magamit ang Website at Mga Serbisyo. Sa pamamagitan ng paggamit ng Website at Mga Serbisyo at sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Kasunduang ito ginagarantiyahan at kinakatawan mo na ikaw ay hindi bababa sa 21 taong gulang. Kung lumikha ka ng isang account sa Website, responsable ka sa pagpapanatili ng seguridad ng iyong account at responsable kang responsable para sa lahat ng mga aktibidad na nagaganap sa ilalim ng account at anumang iba pang mga pagkilos na isinagawa kaugnay nito. Maaari kaming, ngunit walang obligasyon na, subaybayan at suriin ang mga bagong account bago ka mag-sign in at simulang gamitin ang Mga Serbisyo. Ang pagbibigay ng maling impormasyon sa pakikipag-ugnay ng anumang uri ay maaaring magresulta sa pagwawakas ng iyong account. Dapat mo agad kaming abisuhan ng anumang hindi pinahihintulutang paggamit ng iyong account o anumang iba pang mga paglabag sa seguridad. Hindi kami mananagot para sa anumang mga kilos o pagkukulang mo, kasama ang anumang mga pinsala na anumang naganap bilang isang resulta ng mga naturang pagkilos o pagkukulang. Maaari naming suspindihin, huwag paganahin, o tanggalin ang iyong account (o anumang bahagi nito) kung natutukoy namin na nilabag mo ang anumang probisyon ng Kasunduang ito o na ang iyong pag-uugali o nilalaman ay may posibilidad na makapinsala sa aming reputasyon at mabuting kalooban. Kung tatanggalin namin ang iyong account para sa mga nabanggit na kadahilanan, maaaring hindi ka muling magparehistro para sa aming Mga Serbisyo. Maaari naming harangan ang iyong email address at address ng Internet protocol upang maiwasan ang karagdagang pagpaparehistro.

Pang-nasa hustong gulang na nilalaman

Mangyaring magkaroon ng kamalayan na maaaring mayroong ilang mga pang-nasa hustong gulang o may sapat na gulang na nilalaman na magagamit sa Website. Kung saan may nilalaman na may sapat na gulang o pang-nasa hustong gulang, ang mga indibidwal na mas mababa sa 21 taong gulang o hindi pinahihintulutang mag-access sa naturang nilalaman sa ilalim ng mga batas ng anumang naaangkop na hurisdiksyon ay maaaring hindi ma-access ang naturang nilalaman. Kung malalaman natin na ang sinumang wala pang 21 taong gulang ay naghahangad na magsagawa ng isang transaksyon sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, kakailanganin namin ang na-verify na pahintulot ng magulang, alinsunod sa Batas sa Proteksyon ng Privacy sa Online na Bata ng 1998 ("COPPA"). Ang ilang mga lugar ng Website at Mga Serbisyo ay maaaring hindi magagamit sa mga batang wala pang 21 taong gulang sa ilalim ng anumang mga pangyayari.

Mga link sa iba pang mga mapagkukunan

Bagaman maaaring mag-link ang Website at Mga Serbisyo sa iba pang mga mapagkukunan (tulad ng mga website, mga mobile application, atbp.), hindi kami, nang direkta o hindi direkta, na nagpapahiwatig ng anumang pag-apruba, samahan, sponsorship, pag-endorso, o pagkakaugnay sa anumang naka-link na mapagkukunan, maliban kung partikular na nakasaad dito. Hindi kami responsable para sa pagsusuri o pagsusuri, at hindi namin ginagarantiyahan ang mga alok ng, anumang mga negosyo o indibidwal o ang nilalaman ng kanilang mga mapagkukunan. Hindi namin inako ang anumang responsibilidad o pananagutan para sa mga aksyon, produkto, serbisyo, at nilalaman ng anumang iba pang mga third party. Dapat mong maingat na suriin ang mga ligal na pahayag at iba pang mga kundisyon ng paggamit ng anumang mapagkukunan na na-access mo sa pamamagitan ng isang link sa Website at Mga Serbisyo. Ang iyong pag-link sa anumang iba pang mga mapagkukunang off-site ay nasa iyong sariling peligro.

Mga ipinagbabawal na paggamit

Bilang karagdagan sa iba pang mga tuntunin na itinakda sa Kasunduan, ipinagbabawal kang gamitin ang Website at Mga Serbisyo o Nilalaman: (a) para sa anumang labag sa batas na layunin; (b) upang humingi ng iba na gumanap o lumahok sa anumang labag sa batas na kilos; (c) upang lumabag sa anumang mga regulasyon, panuntunan, batas, o lokal na ordenansa pang-internasyonal, pederal, panlalawigan o estado; (d) upang lumabag sa o lumabag sa aming mga karapatan sa intelektwal na pag-aari o mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari ng iba; e (f) upang magsumite ng hindi totoo o nakaliligaw na impormasyon; (g) upang mag-upload o magpadala ng mga virus o anumang iba pang uri ng nakakahamak na code na o maaaring magamit sa anumang paraan na makakaapekto sa pagpapaandar o pagpapatakbo ng Website at Mga Serbisyo, mga produkto at serbisyo ng third party, o sa Internet; (h) sa spam, phish, pharm, pagdadahilan, gagamba, pag-crawl, o pag-scrape; (i) para sa anumang malaswa o imoral na hangarin; o (j) upang makagambala o maiwasan ang mga tampok sa seguridad ng Website at Mga Serbisyo, mga produkto at serbisyo ng third party, o sa Internet. Nakalaan sa amin ang karapatang wakasan ang iyong paggamit ng Website at Mga Serbisyo para sa paglabag sa alinman sa mga ipinagbabawal na paggamit.

Mga karapatan sa intelektwal na pag-aari

"Mga Karapatan sa Pag-aari ng Intelektwal" ay nangangahulugang lahat ng kasalukuyan at hinaharap na mga karapatang ipinagkaloob ng batas, karaniwang batas o equity sa o na may kaugnayan sa anumang copyright at kaugnay na mga karapatan, mga trademark, disenyo, patent, imbensyon, mabuting kalooban at karapatang magreklamo para sa pagpanaw , mga karapatan sa mga imbensyon, mga karapatang gamitin, at lahat ng iba pang mga karapatan sa intelektwal na pag-aari, sa bawat kaso maging nakarehistro o hindi nakarehistro at kasama ang lahat ng mga aplikasyon at mga karapatang mag-aplay para maibigay, mga karapatang mag-angkin ng priyoridad mula sa, mga karapatang iyon at lahat ng magkatulad o katumbas na mga karapatan o mga uri ng proteksyon at anumang iba pang mga resulta ng aktibidad ng intelektuwal na mabubuhay o mabubuhay ngayon o sa hinaharap sa anumang bahagi ng mundo. Ang Kasunduang ito ay hindi maglilipat sa iyo ng anumang pag-aari ng intelektuwal na pagmamay-ari ng Operator o mga third party, at lahat ng mga karapatan, titulo, at interes sa at sa naturang pag-aari ay mananatili (na nasa pagitan ng mga partido) lamang sa Operator. Ang lahat ng mga trademark, marka ng serbisyo, graphics at logo na ginamit kaugnay sa Website at Mga Serbisyo, ay mga trademark o rehistradong trademark ng Operator o mga tagapaglisensya nito. Ang iba pang mga trademark, marka ng serbisyo, graphics at logo na ginamit kaugnay sa Website at Mga Serbisyo ay maaaring mga trademark ng iba pang mga third party. Ang iyong paggamit ng Website at Mga Serbisyo ay nagbibigay sa iyo ng walang karapatan o lisensya na magparami o kung hindi man ay gumamit ng anuman sa Operator o mga trademark ng third party.

Limitasyon ng pananagutan

Sa buong sukat na pinapayagan ng naaangkop na batas, sa anumang kaganapan ang Operator, mga kaakibat, direktor, opisyal, empleyado, ahente, tagapagtustos o tagapaglilisensya ay mananagot sa sinumang tao para sa anumang hindi direkta, hindi sinasadya, espesyal, maparusahan, takip o mga kinakasamang pinsala (kasama, nang walang limitasyon, mga pinsala para sa nawalang kita, kita, benta, mabuting kalooban, paggamit ng nilalaman, epekto sa negosyo, pagkagambala sa negosyo, pagkawala ng inaasahang pagtipid, pagkawala ng oportunidad sa negosyo) gayunpaman sanhi, sa ilalim ng anumang teorya ng pananagutan, kabilang ang , nang walang limitasyon, kontrata, tort, warranty, paglabag sa statutory duty, kapabayaan o kung hindi man, kahit na pinayuhan ang mananagot na partido tungkol sa posibilidad ng naturang mga pinsala o maaaring makita ang mga naturang pinsala. Sa maximum na lawak na pinapayagan ng naaangkop na batas, ang pinagsamang pananagutan ng Operator at mga kaakibat nito, opisyal, empleyado, ahente, tagapagtustos at tagapaglilisensya na nauugnay sa mga serbisyo ay malilimitahan sa halagang mas malaki sa isang dolyar o anumang halagang talagang binayaran ng cash ng ikaw sa Operator para sa naunang isang buwan na panahon bago ang unang kaganapan o pangyayari na nagbubunga ng naturang pananagutan. Nalalapat din ang mga limitasyon at pagbubukod kung ang lunas na ito ay hindi ganap na mabayaran ka para sa anumang pagkalugi o pagkabigo sa mahahalagang layunin nito.

Pagbabawas ng halaga Sumasang-ayon ka upang bayaran at hawakan ang Operator at ang mga kaakibat nito, direktor, opisyal, empleyado, ahente, tagapagtustos at tagapaglilisensya na hindi nakakasama mula sa at laban sa anumang pananagutan, pagkalugi, pinsala o gastos, kasama ang makatuwirang bayarin ng mga abugado, na natamo na may kaugnayan sa o na nagmumula sa anumang mga paratang ng third party, pag-angkin, pagkilos, pagtatalo, o kahilingan na iginiit laban sa alinman sa mga ito bilang isang resulta ng o nauugnay sa iyong Nilalaman, iyong paggamit ng Website at Mga Serbisyo o anumang sadyang maling pag-uugali sa iyong bahagi.

Kakayahang mabigyan

Lahat ng mga karapatan at paghihigpit na nilalaman ng Kasunduang ito ay maaaring gamitin at dapat na mailapat at umiiral lamang sa lawak na hindi sila lumalabag sa anumang naaangkop na mga batas at inilaan na malimitahan sa lawak na kinakailangan upang hindi nila maibigay ang Kasunduang ito iligal, hindi wasto o hindi maipatupad. Kung ang anumang probisyon o bahagi ng anumang probisyon ng Kasunduang ito ay dapat na gaganapin na iligal, hindi wasto o hindi maipatupad ng isang korte ng may kakayahang hurisdiksyon, layunin ng mga partido na ang mga natitirang probisyon o bahagi nito ay dapat na bumuo ng kanilang kasunduan hinggil sa paksa tungkol dito, at lahat ng natitirang mga probisyon o bahagi nito ay mananatili sa buong lakas at bisa.

Resolusyon sa pagtatalo

Ang pagbuo, interpretasyon, at pagganap ng Kasunduang ito at anumang mga hindi pagkakasundo na nagmumula rito ay hahantong sa mga pangunahing at pamaraan na batas ng Costa Rica nang hindi isinasaalang-alang ang mga panuntunan nito sa mga salungatan o pagpili ng batas at, sa naaangkop na naaangkop, ang mga batas ng Costa Rica. Ang eksklusibong hurisdiksyon at lugar para sa mga aksyon na nauugnay sa paksang paksa dito ay ang mga korte na matatagpuan sa Costa Rica, at dito ka magsumite sa personal na hurisdiksyon ng naturang mga korte. Sa pamamagitan nito ay tinatawagan mo ang anumang karapatan sa isang paglilitis sa hurado sa anumang paglilitis na magmula sa o kaugnay sa Kasunduang ito. Ang United Nations Convention tungkol sa mga Kontrata para sa Internasyonal na Pagbebenta ng Mga Kalakal ay hindi nalalapat sa Kasunduang ito.

Mga pagbabago at susog

Kami ay may karapatang baguhin ang Kasunduang ito o ang mga tuntunin na nauugnay sa Website at Mga Serbisyo sa anumang oras, na epektibo sa pag-post ng na-update na bersyon ng Kasunduang ito sa Website. Kapag ginawa namin, susuriin namin ang na-update na petsa sa ilalim ng pahinang ito. Ang patuloy na paggamit ng Website at Mga Serbisyo pagkatapos ng anumang naturang mga pagbabago ay dapat mabubuo ng iyong pahintulot sa mga naturang pagbabago.

Pagtanggap ng mga term na ito

Kinikilala mo na nabasa mo ang Kasunduang ito at sumasang-ayon sa lahat ng mga tuntunin at kundisyon nito. Sa pamamagitan ng pag-access at paggamit ng Website at Mga Serbisyo sumasang-ayon ka na masasaklaw ng Kasunduang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumunod sa mga tuntunin ng Kasunduang ito, hindi ka pahintulot na mag-access o gumamit ng Website at Mga Serbisyo.

Pakikipag-ugnay sa amin

Kung nais mong makipag-ugnay sa amin upang maunawaan ang tungkol sa Kasunduang ito o nais mong makipag-ugnay sa amin tungkol sa anumang bagay na nauugnay dito, maaari kang magpadala ng isang email sa amin.

Ang dokumentong ito ay huling na-update noong Abril 22, 2021